(Abril: Buwan ng Panitikang Filipino)Iba’t-Ibang Dila, Iisang Bansa

April 14, 2016 by · Comments Off on (Abril: Buwan ng Panitikang Filipino)Iba’t-Ibang Dila, Iisang Bansa 

By Butch Galicia

TORONTO, Undated (PNA Features) — Isang turista ang nagsapalarang dumalaw sa kaibigan sa kabundukan ng Timog Pilipinas. Siya ay lumapit sa isang umpukan at nagtanong: “Is this the town of San Isidro?”

Read more